Röd panda

Asiatiska djur

Rovdjur

Den röda pandan har många smeknamn, bland annat liten panda, kattbjörn och på engelska firefox (eldräv). Den räknades tidigare tillhöra familjen halvbjörnar dit exempelvis tvättbjörnen hör men räknas idag tillhöra en egen familj, Ailuridae. Trots att den röda pandan rent systematiskt hör till rovdjuren äter den mestadels växter. 98% av födan består av bambu men den äter även frukt, rötter, gräs, ekollon, lav, fågelägg och insekter. Den kan äta upp till 20 000 bambulöv om dagen.  Eftersom bambu är väldigt näringsfattigt spenderar pandan mycket tid i stillhet. Den röda pandan har mycket vassa klor och är en fantastisk klättrare.

Det finns två olika underarter av den röda pandan och den som bor på Parken Zoo är den som är vanligast i djurparker. Båda underarterna har minskat drastiskt i antal, uppskattningsvis ca 40% de senaste 50 åren, och idag är arten fridlyst i större delen av utbredningsområdet. Tidigare jagades den röda pandan för pälsens skull men idag är det största hotet skogsskövling. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för att bevara arten.

CITES A

In situ – Bevarande på plats

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt, exempelvis Red Panda Network.

Projektet arbetar för att skydda och bevara de vilda röda pandorna och deras livsmiljö genom utbildning och bemyndigande av lokala samhällen. Pandans livsmiljö i Himalaya är ett av de områden med störst biologisk mångfald i världen. Det är hem för många unika och hotade arter inklusive snöleoparder,  trädleoparder, asiatiska vildhundar och röda pandor.

Den röda pandan har identifierats som en indikator och paraplyarter i denna ekoregion. Sedan 2007 har RPN arbetat för att skydda området och även framgångsrikt utökat programmet till centrala och västra Nepal och Bhutan. Framöver kommer RPN att duplicera insatserna i alla länder i röda pandaområdet, inklusive Indien, Kina och Myanmar.

Vill du också bidra, eller läsa mer, besök redpandanetwok.org

Fakta

Vetenskapligt namn Ailurus fulgens
Storlek Längd 50-60 cm
Vikt 3–6 kg
Föda Bambu, små däggdjur, fåglar, ägg, bär
Dräktighetstid 112-158 dygn
Antal ungar 1-4 st
Livslängd Upp till ca 15 år
Livsmiljö Bambuskogar
Utbredning Himalaya, från Nepal till Assam
Levnadssätt Ensamlevande

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Rovdjur (Carnivora)
Familj Ailuridae
Art Ailurus fulgens fulgens
Hotnivå, Starkt hotad (Endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.