DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1 & 2

Ingår i ämnet Djurvård inom Djurens hälso- och sjukvård.

Vi erbjuder delar av kurserna Djurvård inom djurens hälso- och sjukdom1 och 2. Inom kurserna kan vi främst erbjuda föreläsningar och förevisning kring hygien och smittskydd, men vi har även möjligheter till flera kursmoment om det passar med vår veterinär. För önskemål kontakta zooskolan@parkenzoo.se för mer information.

Denna kurs är bokningsbar för skolklasser och grupper.

För bokning och frågor, kontakta oss här!

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.