Zooskola & utbildningsprogram

På Parken Zoo sker lärandet i en unik miljö där vi flyttat ut klassrummet mitt i parken nära till djur och natur. Vi erbjuder ett flertal spännande och lärorika utbildningsalternativ som är anpassade för allt från barn i förskola ända upp till studenter på högskola och universitet. Inspiration, engagemang, empati och framtidstro är viktiga ord som genomsyrar utbildningarna på Parken Zoo.

Parken Zoo i ditt klassrum

Men vänta nu? Inte kan man väl ta med en tiger till klassrummet?

Jo, med vår digitala utbildningstimme är allt möjligt. En av våra zoolärare undervisar i videokonferensplattformen ”teams” från Parken Zoo och ni sitter i ert vanliga klassrum på skolan (om er skola använder en annan videkonferensplattform går det oftast att lösa på smidigt sätt).

Vi kan undervisa från i stort sett hela parken men en vanlig utbildningsmiljö vi använder oss av är vårt fantastiska ökenhus där har vi chansen att få se ett flertal spännande djur i bakgrunden, bland annat sandkatter, surikater, asiatiska vildhundar och tigrar.

Lektionen vänder sig främst till förskola och grundskola men går att anpassa om speciella önskemål skulle finnas.


KOPPLING TILL LÄROPLANEN

Denna digitala lektion kan kopplas till läroplanen för åk 1-3, för åk 4-6 samt 7-9 genom följande punkter.

Biologi åk 1-3

Vi delar in parkens djur i grupper, tittar på deras mat och funderar på varför djuren ser ut som de gör.

 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan olika organismer i ekosystem.

Biologi åk 4-6

Alternativ 1: Vi fokuserar på våra livsnödvändiga ekosystemtjänster och pratar om vårt ansvar i naturen.

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utvecklig. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Alternativ 2: Vi fokuserar på djurarters olika anpassningar och funderar på likheter och olikheter djuren emellan.

 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas

Biologi Åk 7-9

Alternativ 1: Hållbar utveckling och ekosystemtjänster.

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Alternativ 2: Biologisk mångfald och ekosystemen runt omkring oss.

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Alternativ 3: Djurarters evolution och utveckling.

 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.