Visste du att vi är medlemmar i föreningen ”save the drill”? Syftet med föreningen är att tillsammans kunna främja och bevara de starkt hotade drillerna i deras naturliga miljö. Föreningen är med och stöttar såväl drillerna som naturen och miljön de lever i.

En viktig del av arbetet med att rädda drillerna bedrivs av organisationen pandrillus som verkar i Nigeria på den så kallade drillranchen. På ranchen i Nigeria tar organisationen hand om drygt 600st driller som har sitt hem i området kring ranchen. Pandrillus personal på ranchen har vigt de senaste 30 åren av sina liv till att stå upp för drillerna och att aktivt arbeta för att skydda en av Nigerias vackraste platser, den platsen som också är drillernas hem. Efter en rad fruktansvärda händelser behöver drillranchen och pandrillus just nu all hjälp de kan få för att fortsätta arbetet med att rädda drillen. Fortsätt läs nedan så förstår ni mer.

Vi har tidigare berättat för er om arbetet som bedrivs på ”drill ranch” i Nigeria för att rädda drillen från utrotning. Under 2017 drabbades ranchen av två svåra stormar som lämnade ranchen i spillror. Med hjälp av donationer, bland annat från oss på Parken Zoo, kunde ranchen byggas upp igen och arbetet med att hjälpa drillerna på plats i Nigeria kunde fortgå.

Nu har vi än en gång nåtts av fruktansvärda nyheter från drillranchen. I slutet av december 2019 blev ranchen plundrad. Den lokala polisen kopplades omedelbart in och två misstänkta kunde gripas. Under en polistransport till en närliggande polisstation inträffade en svår trafikolycka där en av de misstänkta samt chauffören omkom. Alla vittnen och 6 poliser vårdas på sjukhus efter trafikolyckan.

Några dagar senare överfölls ranchen av ett stort gäng män som bokstavligt talat slog ranchen i spillror, de överföll och misshandlade ranchens personal som kedjades och skadades svårt under överfallet.

Ranchen vaktas sedan dess, dag som natt, av beväpnade poliser men personalen lever under ständig rädsla för vad som ska hända här näst.

Personalen kämpar på med att lappa ihop ranchen bit för bit. Men som ni förstår är behovet av både arbetskraft som ekonomiska donationer stort. Parken Zoo fortsätter att stötta föreningen ”save the drill” ekonomiskt. Vill du också hjälpa till, eller lära dig mer om arbetet med att rädda drillerna, gå in på save-the-drill.org

Idag klassas drillen som starkt hotad i det vilda och den är en av de arter som ingår i EAZAs bevarandeavelsprojekt. Inom projektet i de Europeiska djurparkerna finns det idag 44 hanar och 56 honor. På bilden ser ni drillhonan Hakuna Matata som bor hos oss här på Parken Zoo. Parken Zoo deltar i det Europeiska avelsprogrammet för att bevara drillen.