Blogg

Hos oss på Parken Zoo händer alltid något roligt. Följ med bakom kulisserna och se hur arbetet går till.

Ännu ett bevarandeavelsprogram med tillökning

16 april 2018

I mitten av mars fick vår sandkattshona Ramella ungar. Sandkatten är ett av de många bevarandeavelsprogrammen som djurparker bedriver och även en av de få arterna där hotstatusen faktiskt har minskat, något som vi är fantastiskt glada över. Vi har varit med och stöttat den lokala organisationen ”Sand cat Sahara research team” som arbetar med att kartlägga den vilda sandkattspopulationen och deras beteende. 2017 lyckades gruppen filma vilda sandkattsungar, vilket troligen inte gjorts någonsin tidigare. Vill du läsa mer eller bidra, besök organisationen Panthera.

Här kan ni se filmen på de vilda sandkattsungarna. 

För fler bilder besök våra sociala medier instagram @parkenzooeskilstuna och facebook.

Brev från Madagaskar

7 april 2018

I veckan fick vi brev från AEECL, en organisation som vi är med och stöttar, som arbetar på plats för att bevara de hotade lemurerna på Madagaskar. De berättade att de byggt en skola under 2017 tack vare de bidrag som kommit in och att de kommer att bygga en även under 2018. De berättade också att deras ekoturismprogram fortsätter att utvecklas och att det finns ett stort intresse från de lokala samhällena att engagera sig. Det är alltid lika roligt med positiva nyheter från våra samarbetspartners som arbetar på plats i det vilda. På Parken Zoo bor fyra olika arter av lemurer varav två är akut hotade, en starkt hotad och den fjärde sårbar. Dessa arter ingår i djurparkers bevarandeavelsprogram för att inte riskera att utrotas helt.

 

 

 

En alla hjärtans dag – bebis!

3 april 2018

På självaste alla hjärtans dag fick vi tillökning hos de akut hotade vitkindade gibbonerna. Det är Malou och Trom som blivit föräldrar för tredje gången. I familjen sen tidigare finns även storasyskonen Mohio 6 år samt Spike 3 år. Malou är en väldigt lugn och trygg mamma och kommer gärna fram och visar upp sin unge som än så länge hela tiden hänger sig fast runt magen. Hos de vitkindade gibbonerna är honorna ljusa i färgen medan hanarna är svarta. Alla ungar föds med samma färg som honan så att de lätt kan smälta in i pälsen på henne och därmed undvika faror. När de är runt året gamla blir de svarta i pälsen för att sedan ändra färg igen, om de är honor, när de blir könsmogna. Gibboner är kända för sin fantastiska förmåga att klättra och svinga sig i träden. Tyvärr drabbas de hårt av framförallt skogsskövling p.g.a. den stora efterfrågan på palmolja, något som även vi i Sverige är stora konsumenter av. För att ta reda på vad just du kan hjälpa till och bida med, kika in här!

Den sista av sitt slag

20 mars 2018

Den sista nordliga vita noshörningshanen avled igår, den 19 mars 2018, i naturvårdsparken Ol Pejeta, Kenya. Han blev 45 år och avled av åldersrelaterade orsaker. Nu finns enbart två individer kvar av denna underart, även dem i Ol Pejeta, och den nordliga vita noshörningen räknas som utdöd i det vilda (extinct in the wild) enligt IUCN. Det finns idag 33 kända arter som kategoriseras som ”extinct in the wild”.

”Extinct in the wild” innebär att inga kända individer finns kvar i det vilda, att alla levande djur finns i människans vård. IUCN (International Union for Conservation of Nature) har en så kallad rödlista där man utvärderar olika arters chanser till överlevnad baserat på uppskattat individantal, om antalet ökar eller minskar och hur antalet förväntas förändras framåt mm. Alla utvärderade arter tilldelas en av åtta kategorier som finns på denna lista. På vår hemsida kan ni se hur just våra djur har kategoriserats.

Djurparker bidrar till bevarandet av våra arter genom forskning och utbildning men även genom olika bevarandeavelsprojekt och stöttande av bevarandeåtgärder i det vilda. I den senaste sammanställningen av rödlistan hade 69 arter hämtat sig så pass att de fått en sänkt hotstatus. För en fjärdedel av dessa ryggradsdjur har avel i djurparker och akvarier varit en bidragande faktor till detta. Möjligheten att föda upp utrotningshotade arter och släppa ut individer i det vilda igen finns och görs i viss utsträckning. Exempel på detta är europeisk bison, arabisk oryx och przewalski´s häst. Ni kan läsa mer om dessa projekt och andra här. 35 arter på Parken Zoo ingår i ett bevarandeavelsprogram och vi är även med och stöttar ett flertal projekt i det vilda. Mer om dessa kan ni läsa här.

Hur ska det gå för den nordliga vita noshörningen? Tack vare forskning och modern teknologi finns det ändå hopp. Man planerar att plocka ut ägg från de två honorna som finns kvar och befrukta dessa på konstgjord väg med sperma som man sedan tidigare samlat från hanar inom arten. De befruktade äggen planerar man sedan att sätta in i honor av den sydliga vita noshörningen som då kommer att agera som surrogatmammor till kalvarna. Hur det går får framtiden utvisa men vi hoppas att vi redan idag kan lära oss av detta.

Att hushålla med jordens resurser, ta ansvar för sina dagliga aktiviteter och dess inverkan på miljön samt att aldrig köpa produkter från hotade arter eller deras levnadsmiljöer, är en förutsättning för att arter som noshörning, tiger, lejon, leoparder och många fler med dem ska finnas kvar så framtida generationer kan se dem. Att vår jord mår bra är dessutom en förutsättning även för oss människor och vårat välmående.

Att tänka på i påsk!

12 mars 2018

Nu är det inte alls långt kvar till påsk och som alltid finns det en del att tänka på. Vi som konsumenter har stora möjligheter att påverka och göra bra val för djuren och miljöns bästa. Här kommer lite tips:

Skippa påskfjädrarna!
De klassiska påskfjädrarna som finns i handeln är en riktig miljöbov! De kommer huvudsakligen från kalkoner uppfödda i USA, därifrån fraktas de till Kina för att färgas och få ståltråd, och sedan reser de den långa vägen till Sverige.

Det är svårt att kontrollera exakt var fjädrarna kommer ifrån, men ibland plockas fjädrarna av levande fåglar, men även som en biprodukt av redan slaktade kalkoner. Risken finns att dessa kalkoner har haft ett liv i trånga utrymmen, med näbben och klorna avklippta, för att inte kunna bråka med de andra kalkonerna.

Det finns fjädrar i både papper och syntet – men varför inte pyssla ert egna påskpynt? Tex kan man ta ett trasigt tyg, måla det i vackra färger, klippa remsor och sen knyta fast det i påskriset. Snyggt och miljövänligt!

Kolla vad ditt påskgodis innehåller!
Många godissorter innehåller palmolja vilket är förödande för djuren och miljön. De djurarter som lever i områden där palmoljeplantagen breder ut sig har svårt att klara sig och många av dem riskerar att dö ut, exempelvis sumatratigern, fiskarkatten och gibbonerna. Arter som vi värnar om här på Parken Zoo. Sätt press på din handlare och fråga efter palmoljefritt påskgodis!

Välj ägg medvetet!
Det finns olika märkningar på äggkartongerna beroende på vilket liv hönsen har levt.

Inredda burar – hönsen lever i burar med sittpinne och sandbad.

Frigående inomhus – hönsen går fritt inomhus, men går inte ut.

Frigående utomhus – hönsen går fritt inomhus och utomhus.

Ekologisk – hönsen går fritt inomhus och utomhus, de har större utrymme per höna än i de andra systemen samt får ekologiskt, obesprutat foder.

 

Idag är det World Wildlife Day!

3 mars 2018

Stora katter är bland de mest välkända och beundrade djuren världen över. Idag står dessa karismatiska rovdjur inför många och varierade hot, som för det mesta orsakas av mänskliga aktiviteter. Sammantaget minskar deras population i en alarmerande takt, på grund av förlust av livsmiljö och bytesdjur, konflikter med människor, tjuvjakt och illegal handel. Visste du att man inom traditionell kinesisk medicin tror att en tigers morrhår hjälper mot tandvärk och att dess kropp därför är mer värd död än levande?

Idag på World Wildlife Day vill vi uppmärksamma våra majestätiska kattdjur, för att de ska vara med oss på jorden under kommande generationer.

Visste du att?

• Leoparden är den mest utbredda arten av vilda katter i världen. Nya studier visar att de har förlorat över 75% av sina levnadssområden. De är inte längre närvarande i minst 49% av deras historiska område i Afrika och över 50% av deras ursprungliga område i Asien. Amurleoparden som vi håller i Parken Zoo är en av de mest hotade katterna, som varit nere på blott 40 individer kvar i det vilda.

• Geparden är Afrikas mest hotade stora kattdjur. Endast omkring 7 00 geparder finns kvar i naturen och de är nu utdöda i deras asiatiska utbredningsområde, med undantag för cirka 50 individer i Iran. Ungefär 77% av gepardens livsmiljö faller utanför skyddade områden, vilket gör dem extremt utsatta för mänskliga hot.

• Vilda tigerpopulationer, som beräknats vara över 100 000 individer för ett århundrade sedan, har minskat med 95%. En stor del av minskningen har skett de senaste 10 åren. Enligt de senaste uppskattningarna finns det bara 3900 tigrar kvar vilt, på hela planeten. Av alla de stora katterna är tigrarna de mest hotade.

• För drygt hundra år sedan fanns det sannolikt mer än 200.000 vilda lejon i Afrika. Idag är lejonen utrotade från 26 afrikanska länder och har försvunnit från över 90 procent av deras ursprungliga utbredningsområde. Under de senaste två decennierna har den afrikanska lejonpopulation minskat med 43%. Av de afrikanska lejonen finns uppskattningsvis 20.000 kvar och de asiatiska är ungefär 300 i det vilda.

Alla världens stora kattdjur står inför olika hot, men det är fortfarande möjligt att skydda dessa extraordinära djur och de platser där de lever. Om vi medvetet väljer att göra detta kommer djuren, människorna och planeten vi kallar hem, att segra. Det är vårt kollektiva ansvar att stödja bevarandeinsatser och att dela vår planet med alla varelser.

Du har chans att sprida ordet! Du har makt att göra skillnad!

Läs mer på: wildlifeday.org

Ny lemurart har flyttat in på Parken Zoo

28 februari 2018

Under sportlovet flyttade två helt nya individer till Eskilstuna. Det är systrarna Volana och Makira som bosatt sig i  Parken Zoo. Systrarna tillhör arten svart-vit vari som är en av parkens numera 4 lemurarter och går att se från säsongspremiären i området Lemurernas Värld.

Volana är den lite tuffare av dem som visar ett bra självförtroende medan Makira är lite blygare och lugnare. De flyttade hit från Marwell Wildlife Zoo och ingår i den Europeiska djurparksföreningens bevarandeavelsprogram.  Lemurer finns bara på ön Madagaskar och den svart-vita varin är en av de största arterna med en karaktäristisk svart och vit täckning. De är akut hotade och minskar i antal i det vilda. Lemurerna tillhör djurgruppen primater dit även vi människor hör. Idag finns det 437 kända arter av primater och närmare 70% klassas som hotade eller nära hotade.

På Parken Zoo bor numera 13 arter av primater varav alla ingår i bevarandeprojekt. 6 av parkens primater är akut hotade.  Alla kan vara med och se till att minska hoten mot aporna genom att undvika palmolja och jätteräkor, minska konsumtionen, energiförbrukningen och växthusgasutsläppen och framförallt öka medvetenheten om miljöfrågor och sprida budskapet kring hotet mot den biologiska mångfalden.

Svart-vit vari  lever i grupper på 2-5 individer, ibland fler. De använder sig av många olika ljud för att kommunicera och kan höras på lång väg. Precis som många andra lemurer så är de otroligt smidiga och duktiga på att svinga sig mellan träden. Det är också i träden de tillbringar det mesta av sin tid där de bygger bon och håller ungarna skyddade. Det är vanligt att de föder tvillingar och ibland även trillingar. Bona delas ofta med andra mödrar i gruppen så att de kan hjälpas åt att ta hand om de små och skydda dem. Det är framförallt rovfåglar och fossor man behöver se upp med om man är en lemur, och så människor förstås.  De äter frukt, frön och löv men bland de bästa de vet är blommornas nektar vilket också gör dem till utmärkta pollinerare.

Parken Zoo samarbetar med och bidrar ekonomiskt till två organisationer som arbetar på plats i det vilda för att bevara och skydda Madagaskars lemurer, aeecl.org. och saveourspecies.org.

Just nu finns en spännande dokumentär om lemurer på svt play https://www.svtplay.se/video/17048062/madagaskars-lemurer?info=visa.

 

Monkey day

14 december 2017

Idag firar vi Monkey day och precis som övriga temadagar passar vi på att uppmärksamma våra djur lite extra. Under morgonen har djurvårdare Marlene varit på besök i p4 Sörmlands studio och pratat apor och vi har såklart passat på att önska lite apiga låtar till förmån för Musikhjälpen.

Klippet med Marlene hittar ni här (3h 10 min in i programmet)! 

Vi firar även lite extra med våra apiga kompisar på parken. De har fått både tårta och snöbus!

Visste ni att:

  • Det finns 437 kända arter av primater och närmare 70% klassas som hotade eller nära hotade.
  • På Parken Zoo bor 12 arter av primater varav alla ingår i bevarandeprojekt.
  • 5 av parkens primater är akut hotade.
  • Det bor tre olika arter av lemurer på parken.
  • Det djur som bott längst av alla på parken är vår vithandade gibbon Tarzan som bott på parken sedan 1975.
  • Även vi människor tillhör djurgruppen primater.
  • Alla kan vara med och se till att minska hoten mot aporna genom att undvika palmolja och jätteräkor, minska konsumtionen, energiförbrukningen och växthusgasutsläppen och framförallt öka medvetenheten om miljöfrågor och sprida budskapet kring hotet mot den biologiska mångfalden.

Glad apdag på er allesammans!

 

Mojas fem underverk!

4 december 2017

I videon nedan pratar zoolärare Marie de Colli med Mojas djurvårdare Marlene Windahl och Julia Johnsson.

Idag, på den internationella geparddagen, vill vi förstås uppmärksamma geparden och de hot den står för lite extra! Vi är otroligt glada över vår egen hona, Moja, och hennes fem små mirakel som föddes i september. Det är hennes första kull och hon gör ett fantastiskt jobb som mamma.

Gepardungar har ett mycket speciellt utseende. Ryggen och nackens päls är betydligt längre än de vuxna individernas och de har även en annan färg på pälsen som går mot ett gråblått håll jämfört med gepardens naturliga beige-gula färg. Man tror att gepardungar har fått det här kamouflaget för att likna honungsgrävlingen som lever i samma områden. Honungsgrävlingen är tuff och aggressiv och det är inte många djur på savannen som ger sig på dem frivilligt. Genom att likna honungsgrävlingen blir gepardungarna mer skyddade vilket de verkligen behöver. Dödligheten hos vilda gepardungar är extremt hög, närmare 95% i vissa områden, och de flesta tas av lejon, hyenor, babianer och leoparder.

Geparden klassas som sårbar och minskar i antal i det vilda, mestadels p.g.a. habitatförstörelse, fragmentering, minskat antal bytesdjur och jakt. Den tros ha försvunnit från 76 % av ursprungsområdet i Afrika och i Asien finns endast ett 50-tal individer kvar i Iran. Totalt finns det uppskattningsvis 6700 individer kvar i ett 20-tal länder.

Parken Zoos geparder ingår i det Europeiska bevarandeavelsprogrammet, EEP, som syftar till att bevara den hotade arten. Djurparkspopulationen består av ca 370 individer som bor på 90 olika institutioner som tillsammans arbetar för att bevara den genetiska och biologiska mångfalden i världen.

Förra veckan fick vi besök av tv4, deras klipp hittar ni här:

Nyheterna
Nyhetsmorgon

 

Ett annorlunda klassrum

14 november 2017

Ett av djurparkernas viktigaste uppdrag är att skapa en medvetenhet kring miljöfrågor och bidra till beteendeförändringar hos oss människor i syfte att bevara den biologiska mångfalden och de hotade arter som bor hos oss. Vår utbildningsavdelning tar årligen hand om ca 3500 elever och vi är otroligt glada över att samarbeta med en av våra grannar, nyöppnade Gredby förskola. Förskolans alla 5-åringar kommer att besöka oss under hela läsåret och vi kommer att ha olika teman varje gång. Syftet är att barnen redan i tidig ålder ska få en bra relation till djur och lära sig mer om miljöfrågor samtidigt som de ser sin egen roll i naturen.

Under vår första lektion började vi med de allra mest grundläggande, nämligen att skapa respekt för djur och natur och utveckla barnens empatiska förmåga och förståelse för djurens känslor. Vi såg en stor skillnad på barnens förståelse redan efter första lektionen. Klassrummet var mitt i djurparken, i Ökenhuset bland, sandkatter, tigrar och surikater. Till vår hjälp hade vi det fantastiska värdegrundsmaterialet REDE, som är framtagen av Djurskyddet.

Under resten av läsåret kommer vi bland annat träffa reptiler, insekter, rovdjur och massa annat spännande. Lektionstimmarna följer läroplanen och bygger mycket på hänsyn, reflektion och etiska dilemman.

Fler blogginlägg
1 2 3 4 11