Blogg

Hos oss på Parken Zoo händer alltid något roligt. Följ med bakom kulisserna och se hur arbetet går till.

Världstigerdagen – Global Tiger Day

29 juli 2020

Idag den 29 Juli är det ”global tiger day” eller världstigerdagen!

Årets tema är ”Don´t turn your back on wild tigers and those working for wildlife”.

Vi lever i en värld av klimatförändringar, nedsmutsning, förlust av biologisk mångfald och andra miljöhot. Många djurarter, däribland tigern, riskerar att helt dö ut när människan förstör deras naturliga miljö. Djurparkernas arbete kompletterar naturvårdsåtgärder världen över, genom att bevara utrotningshotade arter. Bevarandearbetet för sumatratigern bedrivs genom den mest intensiva typen av bevarandeavelsprogram inom den europeiska djurparksföreningen EAZA och programmet kallas för EEP (EAZA Ex situ programme). Alla individer inom ett EEP program är stamboksförda och en så kallad artkoordinator planerar framtiden för arten; vilka djur som ska avla eller inte avla och vilka djur som ska flyttas från en djurpark till en annan osv. Tigrarna i djurpark fungerar också som ambassadörer för sina vila släktingar. På djurparken har vi chansen att undervisa och berätta om dessa fantastiska djur. Människor får chansen att se djuren och få en förståelse för vad vi, du och jag, kan göra för att hjälpa dem.

Sumatratigern hotas även av tjuvjakt och handeln med djur och djurdelar är ett hot som ständigt finns runt tigrarna. Organisationen Wildcats Conservation Alliance är en organisation som bedriver arbete på plats i det vilda för att hjälpa tigrarna. Vill man läsa mer om organisationen eller stötta organisationen med pengar hittar ni mer info på https://conservewildcats.org/

Coronapandemin ställer till det på många sätt runt om i världen men vi har ändå glada nyheter på Parken Zoo då vi på Parken Zoo nu under försommaren lyckats genomföra en säker landtransport där en ny sumatratigerhanne anlänt till Eskilstuna. Vår nya hane håller just nu på att lära känna sin nya familj och vi hoppas så klart att tycke ska uppstå.

Vänd inte ryggen till de utrotningshotade tigrarna, dra ditt strå till stacken och fundera på vad du kan göra. Släck lamporna när du går ut ur ett rum, källsortera dina sopor, välj certifierat trä i dina möbler… ja listan kan göras lång, men vi alla kan hjälpa till.

Hurra för drillerna

4 maj 2020

Idag firar vi den första internationella drilldagen – #dayofthedrill

Vi uppmärksammar detta genom att erbjuda en frukttårta till de drillapor som lever på Parken Zoo, den filmen kan ni se här

Drillen är klassad som starkt hotad enligt IUCN, och man uppskattar att det finns färre än 3000 individer kvar i det vilda. De individer som lever i det vilda är uppdelade i många mindre grupper som inte är nära varandra på grund av att deras livsmiljö försvinner och deras habitat blir mer och mer fragmenterat. De finns endast i Nigeria, Kamerun och på en ö som heter Bioko som hör till Ekvatorialguinea.
Parken Zoo är medlemmar i ”Save the Drill” som har som huvudsyfte att stötta Pandrillus projekt i Nigeria (Afi Moutain och Calbar) och Kamerun. Om ni vill vara med och hjälpa till och stötta detta viktiga arbete kan ni Swisha till 123 083 82 35 och märk ditt bidrag med ”rädda drillen”. De bidrag som kommer in till detta kommer att skickas till det arbete som sker i Nigeria och Kamerun.
Du kan läsa mer om drill på vår hemsida och från den 16 maj kan du komma och besöka drillerna på Parken Zoo.
Vi kan också varmt rekommendera filmen ”De stora aporna ö” som man kan se fram till 30 maj 2020.

 

Rädda drillen- Save the drill

20 februari 2020

Visste du att vi är medlemmar i föreningen ”save the drill”? Syftet med föreningen är att tillsammans kunna främja och bevara de starkt hotade drillerna i deras naturliga miljö. Föreningen är med och stöttar såväl drillerna som naturen och miljön de lever i.

En viktig del av arbetet med att rädda drillerna bedrivs av organisationen pandrillus som verkar i Nigeria på den så kallade drillranchen. På ranchen i Nigeria tar organisationen hand om drygt 600st driller som har sitt hem i området kring ranchen. Pandrillus personal på ranchen har vigt de senaste 30 åren av sina liv till att stå upp för drillerna och att aktivt arbeta för att skydda en av Nigerias vackraste platser, den platsen som också är drillernas hem. Efter en rad fruktansvärda händelser behöver drillranchen och pandrillus just nu all hjälp de kan få för att fortsätta arbetet med att rädda drillen. Fortsätt läs nedan så förstår ni mer.

Vi har tidigare berättat för er om arbetet som bedrivs på ”drill ranch” i Nigeria för att rädda drillen från utrotning. Under 2017 drabbades ranchen av två svåra stormar som lämnade ranchen i spillror. Med hjälp av donationer, bland annat från oss på Parken Zoo, kunde ranchen byggas upp igen och arbetet med att hjälpa drillerna på plats i Nigeria kunde fortgå.

Nu har vi än en gång nåtts av fruktansvärda nyheter från drillranchen. I slutet av december 2019 blev ranchen plundrad. Den lokala polisen kopplades omedelbart in och två misstänkta kunde gripas. Under en polistransport till en närliggande polisstation inträffade en svår trafikolycka där en av de misstänkta samt chauffören omkom. Alla vittnen och 6 poliser vårdas på sjukhus efter trafikolyckan.

Några dagar senare överfölls ranchen av ett stort gäng män som bokstavligt talat slog ranchen i spillror, de överföll och misshandlade ranchens personal som kedjades och skadades svårt under överfallet.

Ranchen vaktas sedan dess, dag som natt, av beväpnade poliser men personalen lever under ständig rädsla för vad som ska hända här näst.

Personalen kämpar på med att lappa ihop ranchen bit för bit. Men som ni förstår är behovet av både arbetskraft som ekonomiska donationer stort. Parken Zoo fortsätter att stötta föreningen ”save the drill” ekonomiskt. Vill du också hjälpa till, eller lära dig mer om arbetet med att rädda drillerna, gå in på save-the-drill.org

Idag klassas drillen som starkt hotad i det vilda och den är en av de arter som ingår i EAZAs bevarandeavelsprojekt. Inom projektet i de Europeiska djurparkerna finns det idag 44 hanar och 56 honor. På bilden ser ni drillhonan Hakuna Matata som bor hos oss här på Parken Zoo. Parken Zoo deltar i det Europeiska avelsprogrammet för att bevara drillen.

World Wildlife Day

3 mars 2019

Idag, den 3 mars, är det World Wildlife Day, en dag som uppmärksammas internationellt där människor världen över går samman för att hylla och skapa en medvetenhet kring jordens vilda fauna och flora. Årets tema är livet under ytan men eftersom vi inte har så många vattenlevande djur tänkte vi fokusera lite extra på våra akut hotade sumatratigrar.

Det är faktiskt så att toppredatorer, alltså de djur som är högst upp i näringskedjan, påverkar även vatten i slutändan. Rovdjuren spelar en mycket viktig roll i ett ekosystem. De gör så att bytespopulationerna inte blir för många och i sin tur äter upp för mycket av det som bytesdjuren äter. Men rovdjuren påverkar på många fler sätt än att bara hålla antalet bytesdjur och mindre rovdjur nere. Enbart själva närvaron av rovdjur i ett område gör att bytesdjuren förändrar sitt beteende, morfologi (form och uppbyggnad) och val av habitat (levnadsmiljö). De här gör att rovdjuren även påverkar hela växtligheten både på land och i vatten och gynnar många andra arter. Rovdjur som håller nere antalet stora växtätare motverkar också växthuseffekten och klimatförändringarna på jorden.

Tillsammans med barnen från Gredby förskola, som besöker oss varje månad, har vi skapat ett konstverk inspirerat av en tidigare World Wildlife Day poster-vinnare. Barnen har gjort handavtryck i olika färger. Varje finger motsvarar en sumatratiger som finns kvar i det vilda (400-500 st).

Varje finger på de svarta handavtrycken motsvarar en tiger som skjuts årligen (50 st).

Parken Zoos tigrar heter Wayan, Bagus, Keisha och Tenga och de ingår i ett bevarandeprogram för hotade arter.

 

Vi har fortfarande chansen att tillsammans rädda världens arter!

6 november 2018

Bild: https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-living-planet-report-2018-mangden-vilda-ryggradsdjur-har-minskat-med-60-procent-pa-44-ar

Den 30e oktober lanserade WWF sin Living Planet Report 2018 som visar att populationsstorleken hos ryggradsdjuren har minskat med 60% sedan 1970. Det är en oroväckande trend som vi måste vända nu om våra däggdjur, reptiler, fiskar, kräldjur och fåglar ska finnas kvar i framtiden.

Arter och ekosystem, den så kallade biologiska mångfalden, är viktig för oss människor då den ger oss många ekosystemtjänster, bland annat vår möjlighet till försörjning. Jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt, energiproduktion, transporter, gruvdrift och infrastruktur kan leda till hot som förlust av levnadsmiljöer, överexploatering, klimatförändringar, föroreningar och främmande arter.

 

Det finns hopp!
Detta innebär att vi genom vår konsumtion av varor och tjänster kan påverka vilken inverkan vi har på jorden. Det är i de små vardagliga valen, som t.ex vad du väljer att äta, som du kan göra som störst skillnad. För konkreta tips, titta här.

”Today, we still have a choice. We can be the founders of a global movement that changed our relationship with the planet, that saw us secure a future for all life on Earth, including our own. Or we can be the generation that had its chance and failed to act; that let Earth slip away. The choice is ours. Together we can make it happen for nature and for people.
– Marco Lambertini    ”

RED PANDA NETWORK

11 september 2018

Lördagen den 15 september, är det den internationella dagen för röd panda, där vi uppmärksammar arten och de hot den står inför, lite extra. Vi är med och stöttar organisationen Red Panda Network. Organisationen arbetar för att skydda och bevara de vilda röda pandorna och deras livsmiljö genom utbildning och bemyndigande av lokala samhällen. Pandans livsmiljö i Himalaya är ett av de områden med störst biologisk mångfald i världen. Det är hem för många unika och hotade arter inklusive snöleoparder,  trädleoparder, asiatiska vildhundar och röda pandor. Den röda pandan har identifierats som en indikator och paraplyarter i denna ekoregion. Sedan 2007 har RPN arbetat för att skydda området och även framgångsrikt utökat programmet till centrala och västra Nepal och Bhutan. Framöver kommer RPN att duplicera insatserna i alla länder i röda pandaområdet, inklusive Indien, Kina och Myanmar. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök redpandanetwok.org

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt varav Red Panda Network är ett av dem.

Bomullshuvudtamarinens dag den 15 augusti

15 augusti 2018

Denna fantastiska och underbart söta lilla apa lever i Colombias regnskogar och tillhör kloaporna. På grund av människans framfart så förstörs miljöerna som djuren lever i och bomullshuvudtamarinen är idag en akut hotad art. De har minskat i antal med 80% de senaste 18 åren och idag finns enbart omkring 2000 könsmogna individer kvar.

Parken Zoo deltar i bevarandearbetet för bomullshuvudtamarinerna dels genom medverkan i det europeiska bevarandeavelsprogrammet men även genom att stötta projekten Cotton-top Tamarin Conservation Club samt Proyecto Titì som jobbar med arten på plats i det vilda. Sedan starten 1985 har Proyecto Titì varit engagerade i att öka allmänhetens medvetenhet om situationen för bomullshuvudtamarinen genom en rad olika projekt som invilverar många individer och organisationer. Firandet av bomullshuvudtamarinens dag är en del av detta arbete och är en dag för festligheter i Colombia. 2018 har bomullshuvudtamarinen även varit maskot i 23rd Central American and Caribbean Games för att ytterligare uppmärksamma denna lilla apa.

Här hos oss på Parken Zoo firades dagen med glass och godis passande en liten apa, det vill säga vindruvor och frusen fruktsmet.

Läs mer om dagen här.

Läs mer om arten här.

 

Internationella trädleoparddagen den 4e Augusti

3 augusti 2018

För första gången någonsin så anordnas den internationella trädleoparddagen. Vi på Parken Zoo deltar givetvis för att ge dessa vackra och ovanliga varelser lite extra uppmärksamhet. Detta behövs framför allt på grund av hoten mot trädleoparderna som bidragit till att arten minskat med 30% de senaste tre generationerna. Detta på grund av skogsskövling och andra mänskliga aktiviteter som förstör djurens miljöer som de bor i. De populationer som finns kvar idag är ofta isolerade från varandra vilket försvårar det genetiska utbytet och ytterligare hotar deras överlevnad.

Så, vad kan man göra för att hjälpa dem? Framför allt bör man undvika eller helst helt utesluta att köpa jätteräkor och produkter som innehåller palmolja. Att dessutom undvika produkter gjorda av regnskogsträd som teak och mahogny hjälper också till. Vi konsumenter har tillsammans stor makt över vad som säljs i affärerna. Mer tips hittar du här.

Vad gör Parken Zoo för arten? Dels informerar vi om hoten och om vad man kan göra för att hjälpa dem och andra djur. Parken Zoo deltar även i det europeiska bevarandeavelsprogrammet för trädleoparder och samarbetar med andra hållare av trädleoparder. Den 25 Juli i år så flyttade två av de ungar som fötts upp hos oss. Det var två systrar som föddes 2014 som nu åkte till Wroclaw Zoo i Polen och som där ska ingå i avelsprojektet.

Om du vill läsa mer om trädleoparder så hittar du det här.

Den leriga draken

20 juni 2018

I veckan flyttade en av våra fossor, Solano, och en av våra kinesiska alligatorer, Huang, till ett Zoo i Tyskland som en del i den europeiska djurparksföreningens avelsprogram för att bevara hotade arter. Samma dag flyttade även några av våra egyptiska landsköldpaddor till Barcelona och Edingburgh.

Det ser riktigt illa ut för den kinesiska alligatorn i det vilda då man uppskattar att det enbart finns mellan 130-150 individer kvar i Yangtzefloden i östra Kina.

Men, det finns hopp. Inom det europeiska bevarandeprojektet finns 49 alligatorer på 15 olika institutioner i Europa och även i Kina pågår bevarandeavel där det finns planer på att sätta ut parkfödda alligatorer i tre nya provinser. I Kina är den vackra alligatorn känd som ”Tu Long” som betyder lerig drake och associeras ofta med den mytomspunna kinesiska draken.

Våra alligatorer kom till Parken Zoo 2012 efter att de beslagtagits av de holländska myndigheterna. Den illegala handeln med hotade djur och växter omsätter mångmiljardbelopp och innefattar miljontals växter och djur från tusentals arter och är en stor bidragande faktor till arter riskerar att utrotas helt från det vilda.

Den illegala handeln finns även nära oss. Under våren har hundratals reptiler beslagtagits i södra Sverige och så sent som förra veckan gjordes ett nytt beslag. Du kan själv vara med och bekämpa den illegala handeln genom att inte låta dig fotograferas med vilda djur eller köpa souvenirer som innehåller delar från djur när du är ute och reser, samt stötta organisationer som arbetar med att bevara hotade arter och deras livsmiljöer.

. Kvar på parken bor avelsparet Chen och Mingmei som ni kan se i vår regnskogsanläggning AmaZOOnas.

Fler blogginlägg
1 2 3 12